Familieopstellingen / Systematisch werk

We zijn allemaal gevormd door onze familie.
De gevolgen van traumatische gebeurtenissen, conflicten, geheimen, verslavingen e.d. binnen families lopen vaak als een rode draad door de generaties heen.
Zowel zichtbare als onzichtbare (als ook genetisch als energetisch) overgedragen patronen dragen we als verkramping met ons mee.

Het persoon, ‘ik’, leeft en streeft naar een ordening (de onderstroom) en zal alles doen en/of laten, om die ordening ‘goed’te laten voelen.
Bewust of onbewust, zelfs als het destructief lijkt.
Door systemisch werk in te zetten kun je een diep gevoel van vrijheid ervaren en meer bewust worden van wie je wérkelijk bent.

Deelnemen aan een familieopstelling helpt om de tot nu toe verborgen verbanden te zien in een groter geheel waar we onderdeel van zijn. Pas als deze verbanden zichtbaar zijn, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om onszelf los te maken van patronen die ons niet meer dienen.

Familieopstellingen met mensen of met voorwerpen of poppetjes.

Het bijzondere aan familieopstellingen is dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel veld, dat zichtbaar gemaakt wordt door het opstellen van representanten.
Dit kunnen mensen zijn maar ook voorwerpen.
Door deze in de ruimte te plaatsen wordt zichtbaar en ga je ervaren waar de energie niet stroomt en verkrampt is.

Door opstellingen in te zetten en te ervaren kun je inzichten ontvangen en de verkramping van energie lost zichzelf op.
Jij en het systeem waarvan je onderdeel bent, met betrekking tot jou, komen tot bevrijding.
Het is net als met Sinterklaas.
Toen je nog klein was geloofde je écht in de Goedheiligman.
Totdat er inzicht kwam en je geloof in Sinterklaas verdampte.
En dan kun je nooit meer terug geloven in Sinterklaas.

Als kind hebben we geleerd om onze emoties en gevoelens weg te stoppen, te ontkennen en te vermijden omdat deze gevoelens vaak als te heftig en overweldigend zijn ervaren om welke reden dan ook.
En elke keer dat er nú een emotie of een overweldigend gevoel aan zit te komen maken we gebruik van overlevingsstrategieën om dat, wat we nooit meer willen ervaren, veilig te stellen.
Langdurige onderdrukking van deze emoties en gevoelens (ook wel traumadelen genoemd) kunnen resulteren in tal van psychische en fysieke klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of werk, waardoor leven overleven wordt.
Dit is de verkramping en gestagneerde energie.
Met behulp van opstellingen kunnen verborgen delen weer zichtbaar worden en overlevingsstrategieën blootgelegd en aanvaard waardoor je een diep gevoel van vrijheid kan ervaren en meer bewust wordt van wie je wérkelijk bent.

Wil jij samen met mij een familieopstelling of systemisch werk doen?
Neem dan contact met mij op.

Familieopstellingen - Systematisch werk poppetjes

 

Door opstellingen in te zetten en te ervaren kun je inzichten ontvangen en de verkramping van energie lost zichzelf op.
Jij en het systeem waarvan je onderdeel bent, met betrekking tot jou, komen tot bevrijding.
Het is net als met Sinterklaas.
Toen je nog klein was geloofde je écht in de Goedheiligman.
Totdat er inzicht kwam en je geloof in Sinterklaas verdampte.
En dan kun je nooit meer terug geloven in Sinterklaas.

Familieopstellingen helpt je om meer bewust te worden

Als kind hebben we geleerd om onze emoties en gevoelens weg te stoppen, te ontkennen en te vermijden omdat deze gevoelens vaak als te heftig en overweldigend zijn ervaren om welke reden dan ook.
En elke keer dat er nú een emotie of een overweldigend gevoel aan zit te komen maken we gebruik van overlevingsstrategieën om dat, wat we nooit meer willen ervaren, veilig te stellen.
Langdurige onderdrukking van deze emoties en gevoelens (ook wel traumadelen genoemd) kunnen resulteren in tal van psychische en fysieke klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of werk, waardoor leven overleven wordt.
Dit is de verkramping en gestagneerde energie.
Met behulp van opstellingen kunnen verborgen delen weer zichtbaar worden en overlevingsstrategieën blootgelegd en aanvaard waardoor je een diep gevoel van vrijheid kan ervaren en meer bewust wordt van wie je wérkelijk bent.