Werkkostenregeling werkgevers

U kunt als werkgevers onbelaste vergoedingen aan de werknemers geven. Bijvoorbeeld maaltijden, kerstpakketten of een fiets. Dit kan via de werkkostenregeling.

Vrije ruimte
U mag alleen onbelast vergoedingen geven als het totaalbedrag onder 1,5% van uw loonkosten blijft. Dit is de vrije ruimte. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen.

Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen
Daarnaast zijn er in de werkkostenregeling gerichte vrijstellingen voor een aantal vergoedingen. Deze gaan, onder voorwaarden, niet ten koste van uw vrije ruimte.
Naast de vrijstellingen is er ook een aantal nihilwaarderingen in de werkkostenregeling opgenomen. Met de nihilwaarderingen wordt voorkomen dat een aantal voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt ten koste gaat van de vrije ruimte.

Werkkostenregeling vanaf 2015
De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan. De regeling is eenvoudiger dan de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen en vermindert uw administratieve lasten. Het kabinet heeft de regeling opgesteld op verzoek van het bedrijfsleven.
U kunt op dit moment nog jaarlijks kiezen tussen de werkkostenregeling en de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.
De werkkostenregeling zou vanaf 1 januari 2014 voor alle werkgevers gaan gelden. Maar de staatssecretaris van Financiën heeft dit met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 kunt u dus niet meer kiezen voor de oude regeling.

20.2 Nihilwaarderingen (werkkostenregeling)
Binnen de werkkostenregeling is alles wat u uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor zijn dienstbetrekking, loon. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze ‘nihilwaarderingen’ gaan dus niet ten koste van uw vrije ruimte.
Let op!
Nihilwaarderingen gelden alleen voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geld.

Stoelmassage of reflexzonemassage
Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:
• U hebt als werkgever een arboplan.
• De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
• De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
• De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
• Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/loonbelasting-en-premieheffing-volks-en-werknemersverzekeringen/werkkostenregeling

 

 

Indien u als werkgever geen arboplan heeft dan vallen de Stoelmasages niet onder de ‘nihilwaarderingen’ en vallen de stoelmassages op de werkplek onder de WKR 2015

De werkkostenregeling 2015 (WKR 2015);
alles wat u moet weten!

Onder de nieuwe regeling werkt het veel simpeler. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is elk jaar opnieuw 1.5% van de totale fiscale loonsom van de loonsom van uw organisatie (de zogenaamde forfaitaire ruimte). Zolang u niet meer vergoed dan dit bedrag, hoeft u geen (zeer hoge) eindheffing van 80% aan de Belastingdienst te betalen. U hoeft ook niet te verantwoorden waar u het bedrag aan uit heeft gegeven.

Grof gezegd heeft u bij het vergoeden of verstrekken nu twee keuzes. De eerste keuze; hetgeen u vergoedt of verstrekt wordt als loon van de werknemer aangemerkt, hier betaalt u dus loonbelasting over. De tweede keuze; hetgeen u vergoedt of verstrekt wordt als eindheffingsloon ingedeeld in de forfaitaire ruimte, u kunt nu onbelast vergoeden en/of verstrekken (zolang u binnen de 1.5% blijft).

Bron: http://www.werkkostenregeling-wkr.nl/veelgestelde-wkr-vragen/werkkostenregeling-2015-wkr-2015-alles-u-moet-weten/

 

 

Reacties zijn gesloten.